Beyond most swedish cities’ and communities’ commercial centers, residential areas and inner cities
a secret world is hidden. A world that even though it’s a actual part of many peoples everyday life still seems to be invisible and forgotten by the most.

There, between corrugated iron, cement constructions and endless fences, we find an odd peace of mind that few other environments in today’s variable society can offer.

Armed with our cameras, without knowledge of eachother both of us already had explored and captured this paradise lost. Then in early 2011, we first met and soon discovered and started to share our common passion.
A passion which burns for these outlands, which usually goes under the name of industrial zones. Where reality as we know it seems to cease to exist – where what at first sight is anonymous turns out to crawl of details, where bizarre proportions of size place you as a modern Alice in a new type of Wonderland to explore. In this strange world the individual becomes annihilated and the objects are allowed to play the main character. Is were our very own adventure starts.

Our dream vacation is an industrial vacation!

————————————————————————————————————-

In Swedish:

Bortom de flesta svenska städer och samhällens kommersiella centra, bostadsområden och stadskärnor ligger en hemlig värld. En värld som trots att den är en högst reell del av mångas vardag verkar osynlig och bortglöm av de flesta.

Där, bland korrugerad plåt, cementbyggnation och ändlösa stängsel finner vi en sällsam ro som få andra miljöer i dagens föränderliga samhälle erbjuder. Med våra kameror har vi under lång tid från varsitt håll utforskat och fångat detta förlorade paradis innan vi 2011 möttes och upptäckte vår gemensamma passion. 

I dessa utmarker, vilka brukar gå under benämningen industrizoner, tycks verkligheten så som vi känner den upphöra – det vid första ögonkastet anonyma visar sig krylla av detaljrikedom, och de bisarrt tillskruvade storleksproportionerna förvandlar en till en modern Alice i en helt ny typ av underland. I denna märkliga värld blir individen tillintetgjord och tingen tillåts i stället spela huvudrollen. Här hittar vi vårt alldeles egna äventyr.

Vår drömsemester är en industrisemester!

Advertisements
2 comments
 1. andrbov said:

  love this project guys!

  • Lupo Manaro said:

   Thank you Andrbov!
   I really like your photos as well.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: